"L'impacte de la urbanització dels aeroports i estacions de ferrocarril"

La conferència de Kees Christiaanse se centrarà en l'impacte de la urbanització dels aeroports i estacions de ferrocarril y la seva interacció en ciutats europees. Entre altres exemples, Christiaanse se centrarà en l'aeroport d'Amsterdam i el Randstad circumdant i en l'àrea de l'aeroport de Zurich a Suïssa.