"L'urbanisme pot contribuir a reduir les desigualtats urbanes"

És cert que cada cop és més habitual que es treballi, es visqui i es gaudeixi dels serveis en llocs distants. Parlaríem d'una metropolització del territori, encara que també cal destacar l'ús intensiu de l'entorn més proper, és a dir, el barri, per comprar les coses més quotidianes i pel sentiment identitari.

Hi ha una manca d'habitatge de protecció social a l'àmbit metropolità, per això és necessari fomentar aquest tipus d'habitatge. Davant la dificultat d'assolir-ho, possiblement hi hauria dues opcions: una oferta metropolitana d'habitatge i mesures per regular els preus.

L'urbanisme pot contribuir a reduir les desigualtats urbanes i millorar l'accés a l'habitatge, l'entorn residencial, la connectivitat, per la seva capacitat per incidir en el disseny de l'espai públic.