"La demografia és un potencial"

La dinàmica i els canvis en la composició de la distribució territorial de la població i de les llars, que alteraran completament la cadena de vacants d'habitatges, fan que es creï un significatiu potencial de renovació. L'acció urbanística, en un moment que es defineix com a transicional, té la possibilitat de reconsiderar sota una nova òptica la relació entre diversitat i desigualtat, entre vulnerabilitat i resiliència, en definitiva, entre complexitat i reproducció demogràfica i social que es dóna a la metròpoli.