"La infraestructura verda fa que les ciutats siguin més resilients, habitables i inclusives"

Francesc Baró, investigador postdoctoral de l'Institut de Ciències i Tecnologia Ambientals de la UAB

A escala europea, la infraestructura verda es defineix com la xarxa d'espais naturals i seminaturals que es gestiona per maximitzar el beneficis que es poden obtenir de l'ecosistema que ens envolta.

A l'àrea metropolitana és necessària per al benestar del ciutadà, però, a més, també és útil per mitigar els efectes dels canvis climàtics, com les onades de calor, i per cohesionar la població mitjançant la creació d'espais de trobada. En definitiva, la infraestructura verda fa que les ciutats siguin més resilents, habitables i inclusives.

A escales diferents trobaríem dos exemples clars d'infraestructura verda: un és el Parc Natural de la Serra de Collserola, que gràcies a la seva ubicació central serveix de vincle entre els municipis que l'envolten, alhora que proporciona el benestar i l'activitat social que necessita el ciutadà. I en una escala menor trobaríem els horts urbans, que generen un benefici social i cultural molt elevat dins el barri.