"La redacció del PDU metropolità implica impulsar nous processos de reflexió"

El PDU metropolità haurà de tenir en compte la transformació esdevinguda en les formes de fer ciutat, el canvi econòmic que s'està experimentant i la necessària revisió del model urbanístic de creixement, així com els nous rols que han d'assumir el sector públic i els operadors privats i, per davant de tot, els canvis de paradigmes i prioritats que reclama la societat, començant per l'aplicació del principi de la sostenibilitat social, econòmica i mediambiental.