"Noves definicions lligades a noves eines digitals"

La intervenció recull i ordena una sèrie de propostes tècniques innovadores que busquen millorar l'ús o la qualitat de la ciutat. Les ciutats han sigut històricament llocs de la creativitat, avançament, civilització i espais que faciliten la interacció social necessària per a la innovació. Avui la superposició de tants avenços i propostes lligades a les noves eines digitals fa aparèixer noves definicions com "smart cities" o  "creative cities", que no deixa de demanar l'atenció sobre un fenomen que pot resultar extraordinari.

Paraules clau en aquesta intervenció seran: domòtica, sensors i informació en l'espai, ciutats metropolitanes més eficients, futur de la mobilitat, noves forma de treball, governança...