"Oportunitats territorials i estratègies urbanístiques de les activitats econòmiques"

Les oportunitats de millora i canvi estan inscrites en la pròpia estructura espacial metropolitana existent. Front a la feble estructura econòmica actual del país, massa dependent de la construcció i el turisme de sol i platja, l'urgent necessitat de la reindustrialització. L'oportunitat de refer el capital social fix instal·lat que signifiquen els polígons existents, suport raonable de la nova activitat productiva. De la "città fábrica" quantitativa, a un espai atractiu, flexible, tecnològicament avançat capaç d'atreure noves activitats i inversions. Problemes urbanístics i projectes d'intervenció tipus.