"Pensar més enllà del propi àmbit d'actuació"

L'interès d'aquest workshop està en que s'ha posat sobre la taula diferents perspectives sobre el port, l'aeroport i la Zona Franca. Reflexions més enllà del seu propi àmbit d'actuació, ja que tenen en compte el territori que l'envolta i la implicació que poden arribar a tenir aquests artefactes urbans en aquest territori.