"Per més activitat en menys terreny cal pensar en aprofitar les construccions en alçada"

La potencialitat de la zona franca es basa en la realització d'un estudi sobre les infraestructures i els sistemes per millorar els accessos i serveis del conjunt dels polígons industrials propers. També cal fer un plantejament per alliberar sòl i recuperar la qualitat dels sistemes d'espais oberts que històricament han anat desapareixent. Aquesta proposta implica més activitat en menys terreny i que cal aprofitar les construccions en alçada, utilitzant eficientment el territori sobretot amb activitat terciària i industrial.