"Per tendir cap a una economia circular hem d'implicar la ciutadania"

Joan Carles Sallas, director del Servei d'Urbanisme de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

El metabolisme urbà ha de fer funcionar la barreja d'espais compartits tant públics com privats.

Els reptes ambientals són trobar l'equilibri entre la complexitat dels sistemes urbans i els espais lliures públics.

Els efectes del canvi climàtic sobre el territori metropolità són la pèrdua de recursos hídrics i la transformació dels espais lliures, que perden biodiversitat o que suposen una despesa energètica més alta.

L'anàlisi social en el metabolisme urbà és garantir que la major part de la ciutadania visqui dignament a casa seva, i per això cal rehabilitar. Per altra banda, per assolir una economia circular cal implicar els àmbits productius i els ciutadans i conscienciar de la necessitat de les 3 R (reduir, reciclar, reutilitzar), ja que estem generant molts residus.

El PDU ha de trobar l'equilibri entre Barcelona i els altres municipis. Cal funcionar com una ciutat policèntrica, millorar el medi ambient i fer reconèixer el valor patrimonial de les ciutats.