"Permetre la venta d'aliments produïts en sòl urbà per poder expandir el projecte d'horts al terrat"