"Perquè l'economia es torni circular; reduir, reutilitzar i reciclar"

Gemma Rosa Badia, responsable de Gestió Urbanística i Planejament de l'Ajuntament de Corbera de Llobregat

El metabolisme urbà en l'àmbit metropolità té uns elements d'extracció, uns altres de circulació i uns àmbits ocupats i altres de lliures. Cal analitzar aquests tres aspectes per trobar què els afecta i quins elements cal canviar per tal de millorar la qualitat de vida.

Els reptes ambientals els trobem en diferents àmbits, com la congestió de vehicles, la manca d'habitabilitat i la millora de l'ús del sistema d'espais verds metropolitans.

Els impactes del canvi climàtic sobre el territori són la reducció dels recursos com l'aigua, l'augment de la temperatura i els riscos naturals, com les inundacions, les sequeres i els incendis.

Perquè l'economia es torni circular, cal donar valor als residus i incidir en la idea de reduir el consum de recursos, reutilitzar-los i reciclar.