"Port i aeroport grans portes metropolitanes essencials per l'activitat econòmica"

És molt important fer la reflexió sobre el port i l'aeroport com a grans portes metropolitanes.  Normalment com que aquestes grans  peces metropolitanes tenen una jurisdicció administrativa pròpia, normalment no són tractades pels plans, per això és tan important el debat i la reflexió en el marc de redacció del PDU.