"Regenerar els barris vulnerables"

La coneguda Llei de barris va fer emergir, des del coneixement local, un conjunt de realitats urbanes que acumulaven, amb major intensitat que en altres part de la ciutat, un ventall ampli de problemàtiques urbanístiques, econòmiques, demogràfiques i socials... L'oportunitat de la redacció d'un instrument com el nou PDU, ha de permetre una atenció especial respecte la realitat d'aquestes situacions i plantejar si els mecanismes clàssics de l'urbanisme tradicional i les vigents legislacions urbanístiques, són els instruments més adequats per la seva regeneració.