"S'ha de garantir la continuïtat entre els espais lliures i el medi urbà"

La infraestructura verda són el conjunt d'elements del territori que contribueixen a articular la relació entre l'espai natural amb l'urbanitzat i tenen un caràcter d'especialització diferenciat que garanteix els elements de connectivitat.

En un context tan humanitzat i antropitzat com és l'àrea metropolitana la infraestructura verda és fonamental per garantir la connectivitat entre els espais lliures i garantir la correcta relació entre el medi urbà i els espais lliures.

Els dos corredors fluvials el del Llobregat i el del Besòs i el conjunt de Collserola són part essencial i vertebradora de la infraestructura verda de l'àrea metropolitana.

El PDU té la responsabilitat històrica d'agafar el relleu al pla anterior, el PGM de 1976, en un moment molt diferent, en un procés de canvi de paradigma amb una mirada més amplia i integradora per poder definir i configurar el futur de l'àrea metropolitana al llarg del segle XI.