"S'ha de preservar el caràcter de cadascun dels centres històrics"

Mercedes Blay, cap de l'Àrea de Territori de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts

El municipi de Sant Vicenç dels Horts ocupa un territori molt extens, en què podem trobar dues àrees de centralitat actives i una tercera, el nus de Quatre Camins, pendent de desenvolupar-se. Aquests centres, encara que distants, estan vinculats perquè estan units a les estacions de ferrocarrils i vinculats al nucli antic del municipi.

El Pla director urbanístic ha de mantenir el caràcter del centre històric i potenciar el nus de Quatre Camins com un node de centralitat i accessibilitat amb els municipis que envolten Sant Vicenç dels Horts.