"Tecnologia i especialització"

Recentment, el concepte d'especialització intel·ligent (smart specialisation) s'ha desenvolupat com a eina d'intervenció política per a promoure sinergies entre els diferents actors involucrats en els processos productius i tecnològics. Aquesta ponència explica aquest concepte i ofereix algunes reflexions per a la seva aplicació a escala metropolitana.