"Una solució de sostenibilitat seria el vehicle compartit"