"Web i exposició itinerant, són dos espais (virtual i físic) oberts i participatius, per explicar el PDU"

En el procés de redacció del Pla director urbanístic, es proposa un portal de divulgació i participació, amb l'objectiu de comunicar els reptes, estratègies i propostes que constituiran el nou planejament urbanístic de la metròpolis futura.
En aquesta segona fase del procés de redacció del PDU, es planteja el llançament d'un portal web i una exposició itinerant, que seran dos espais (físic i virtual) oberts i participatius, encarregats de comunicar els missatges principals del PDU al públic general.
L'exposició itinerant és el producte protagonista per tal d'apropar l'urbanisme a les persones, una mostra que recorrerà el territori, des de juliol fins a finals del 2018. L'exposició es planteja com un espai participatiu on es comuniquen de forma sintètica els missatges principals del PDU.
La web és la plataforma digital que permet una lectura transversal dels continguts segons les necessitats de l'usuari. Es planteja de manera molt comunicativa i comprensible per un públic general amb les directrius exemplificades amb imatge i un llenguatge que pugui ser més entenedor per als ciutadans. Però també es tracta d'una web dirigida a un públic més tècnic amb reflexions sintètiques sobre l'urbanisme de la metròpolis i documents desagregables com els Quaderns PDU directrius.