Assentaments urbans

La ordenació d’un sistema policèntric ha de permetre una ciutat més habitable i saludable.

IMG

El PDUM aposta per un territori mixt, cohesionat i equilibrat, per garantir que tothom visqui en entorns més saludables i inclusius. Caracteritza cada indret segons les funcions metropolitanes que estableixen el grau de barreja entre on vivim i on treballem, i les dotacions d’habitatges assequibles, parcs i equipaments de proximitat. Per tal d’aconseguir-ho, desplega un catàleg d’estratègies urbanes que serviran per una planificació més concreta i detallada. 


Proposa un model de desenvolupament urbà basat en el reciclatge, la intensificació i la transformació dels teixits urbans existents a partir de tres eixos: l’equilibri dels barris, a partir dels usos que es preveuen en cada part del territori, la cohesió social, amb una distribució equitativa de les dotacions d’habitatge assequible, espais lliures i equipaments de proximitat, i la millora de la qualitat dels entorns urbans, fomentant la rehabilitació dels edificis i naturalització de l’espai públic.