Infraestructura verda

L’impuls de la infraestructura verda metropolitana permetrà potenciar els beneficis que aporta la natura al territori, a la ciutat i a les persones.

El PDUM protegeix i prioritza els espais naturals i agraris de la metròpolis. Vol potenciar el seu valor ecològic i la seva capacitat d’aportar beneficis a la natura i a les persones. A més, planteja una xarxa de parcs i eixos verds que permeten que la natura entri a la ciutat, per a millorar la qualitat de vida, regular la temperatura, i minimitzar la contaminació de l’aire.

La infraestructura verda metropolitana classifica els espais oberts en àrees nucli, connectors passera, mosaic agroforestal, i plana agrària. Per altra banda, protegeix la infraestructura blava formada per rius, rieres i zones humides, molt rellevants com a connectors ecològics i reguladors dels ecosistemes.

En espais de vora urbana, entre la ciutat i els espais oberts, estableix recomanacions sobre el paisatge. També dins la ciutat, la infraestructura verda forma una xarxa d’eixos verds i parcs estructurants i equipats que milloren la qualitat de l’espai públic urbà.