Metabolisme urbà

La transició ecològica de la metròpolis es basa en l’eficiència del metabolisme urbà per tal de reduir els impactes ambientals i adaptar-se al canvi climàtic.

En el context de canvi climàtic actual cal ser molt més eficient amb els recursos actuals. La gestió del cicle de l’aigua, la proximitat de la producció d’aliments; i un model d’energia futur amb una major electrificació d’energies renovables han de respectar els valors ecològics. El PDUM reserva els espais necessaris per desenvolupar-ho de manera adient.

El model circular de la metròpolis del 2050 ha de dur a terme una transició ecològica basada en les infraestructures metabòliques. El PDUM planifica i reserva el sòl perquè aquestes infraestructures s’integrin tant amb els assentaments urbans com amb els espais oberts. Aquestes infraestructures tenen en compte el cicle de l’aigua (Estacions depuradores d’aigua, potabilitzadores o estacions d’aigua regenerada), l’energia (subestacions elèctriques de generació de renovables), i els residus (plantes de compostatge, voluminosos, triatge...). Paral·lelament, defineix tota una sèrie de directrius per millorar l’eficiència de les xarxes urbanes i reduir els impactes ambientals i socials, mitigar i adaptar-se al canvi climàtic i millorar del medi natural.