Comissions tècniques amb els ajuntaments metropolitans

Comissions tècniques amb els ajuntaments metropolitans

Redacció del document per a l'aprovació inicial

Els treballs de redacció del document del Pla director urbanístic metropolità (PDU) per a la seva aprovació inicial segueixen les línies establertes de participació estreta amb els ajuntaments metropolitans.

Dins d'aquest context, tot just s'ha tancat una primera ronda de sessions l'estructura de les quals va seguir quatre blocs temàtics: espais oberts metropolitans, estructures i infraestructures metropolitanes, àmbits estratègics metropolitans i assentaments urbans i habitatge. Les reunions es van agrupar en els sis àmbits funcionals que han anat acompanyant la redacció del document per a l'aprovació inicial: Continu Urbà del Baix Llobregat, Delta del Llobregat, Vall Baixa i Ordal, Barcelonès Nord, Vallès i Barcelona.

L'organització de cadascun dels blocs va seguir la dinàmica prevista: una primera sessió amb presentació temàtica per part de l'equip redactor i una breu intervenció dels responsables municipals a mode de debat obert, i una segona sessió de retorn en què cada ajuntament disposava de torn de paraula per fer una valoració propositiva, que en molts casos ha anat acompanyada d'informes exhaustius i orientatius per a la redacció.

Un cop tancada de manera satisfactòria aquesta primera ronda de sessions, en breu s'iniciarà una segona ronda per tractar les propostes del document mitjançant diverses reunions de participació amb els ajuntaments, en què els diferents blocs temàtics es puguin relacionar i puguin convergir de cara a una proposa coherent i coordinada.
Dins del procés de participació que acompanya la redacció del document per a la seva aprovació inicial està previst que aviat s'iniciïn trobades amb la resta d'administracions i entitats implicades per tal de presentar, valorar i debatre la proposta del Pla.

Els avenços lligats a aquesta dinàmica successiva de sessions està resultant d'un gran valor, i per això cal agrair a l'esforç i la implicació dels municipis metropolitans i els seus responsables.