Divulgació

Com expliquem el PDU? T'expliquem el Pla de manera sintètica i comprensible a través de l'exposició i d'altres materials complementaris que el fan més entenedor per a tothom. L'exposició, els fulletons, la col·lecció Quaderns PDU, els audiovisuals explicatius, les opinions dels experts, el glossari de termes d'urbanisme i els documents tècnics a l'abast són tots els materials que formen la base de coneixement per poder explicar el Pla de maneres diferents a públics diferents.

El contingut de l'exposició s'estructura en tres nivells de comprensió diferents i planteja gradualment més o menys profunditat tècnica segons l'interès del usuari. El primer nivell està format pels títols principals i les frases destacades que sintetitzen les idees clau de cada tema, juntament amb un recurs gràfic atractiu, clar i entenedor. El segon nivell requereix una visita més llarga per dedicar temps a la lectura del relat On som? i Cap a on anem? i entendre d'aquesta manera els canvis que planteja el PDU. Juntament amb el glossari com a suport per entendre aquelles paraules subratllades que són específiques de cada tema es pot arribar a tenir una idea global del nou urbanisme metropolità sense ser un expert en el tema. El tercer nivell, també a l'abast de tothom, és el nivell més tècnic, que s'exposa a través de: audiovisuals amb les reflexions dels experts relacionats amb cada matèria, col·lecció Quaderns del PDU i codis QR que permeten accedir a continguts tècnics de base per a la redacció del Pla. Tots els codis QR vinculen l'exposició amb l'espai web del PDU i permeten descarregar cartografies, Quaderns del PDU, estudis de temes específics, fotografies 360º.

CARTOGRAFIES INTERACTIVES