Jose A. Carbonell Camallonga

Enginyer de Camins, Canals i Ports Director General. Port de Barcelona
Jose Alberto Carbonell Camallonga
Nascut a Barcelona. És Director General del Port de Barcelona.
Enginyer de Camins, Canals i Ports (Barcelona, promoció 1989), Màster en Direcció i Administració d'Empreses en EADA (1995) i PADE (Senior Management Program) by IESE.
Des de l'1 de febrer del 2009 és el director general de l'Autoritat Portuària de Barcelona. Ha desenvolupat la seva carrera professional en aquesta institució, on va començar l'any 1991 i on des d'aleshores ha ocupat diferents responsabilitats.
És conseller de diferents empreses representant a l'Autoritat Portuària de Barcelona.

Reflections