"Cal regenerar els teixits industrials i sobretot dotar-los de serveis"

El reptes del PDU en relació amb les àrees d'activitat econòmica són: posar en valor els sòls industrials, adaptar-los a la nova situació econòmica i productiva i dotar-los de competitivitat internacional. 

En un territori metropolità gairebé consolidat cal regenerar els teixits industrials i sobretot dotar-los de serveis industrials que millorin la seva capacitat productiva i la projecció internacional.