Itinerància

L'exposició "Metròpolis de ciutats" acompanya el procés participatiu de l'Avanç del PDU en un itinerari per tota la metròpolis per tal d'apropar els conceptes bàsics i les directrius urbanístiques que planteja el Pla. Proporciona un espai de trobada entre les sessions participatives i vol ajudar que el públic no especialitzat en la matèria entengui bé els continguts proposats pel Pla.