Xarxes i infraestructures de mobilitat i serveis

Es mostra l'estructura que garanteix el funcionament de la ciutat, formada per les infraestructures de mobilitat d'alta capacitat i les xarxes de serveis.