Iniciem el debat professional parlant de la infraestructura verda

IMG

Primer debat obert als col·legis professionals i centres de recerca

El mes setembre començarà el primer d'un seguit de debats amb els col·legis professionals i centres de recerca, que s'articulen al voltant dels sis àmbits temàtics: infraestructura verda, cicles de matèria i energia, desenvolupament socioeconòmic, cohesió social i mobilitat. Es plantegen a partir d'una sessió explicativa del contingut de l'Avanç del Pla que doni peu a un debat posterior dinamitzat a través d'un grup d'experts que formaran la fila zero. 

Així, el dia 16 de setembre al Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya, es farà el primer d'aquest debats sobre l'eix temàtic de la infraestructura verda.

Els 636 km² que formen el territori metropolità estan ocupats per un gran nombre d'assentaments urbans de tot tipus i per una densa xarxa d'infraestructures i serveis. No obstant això, en aquest territori densament ocupat encara hi ha un sistema d'espais oberts que ocupa més del 52 % de la superfície total, plens de valors ambientals, productius i socials que beneficien tots els ciutadans.

Es tracta d'una infraestructura verda molt diversa que té un paper molt important en el futur de la nostra metròpolis, amenaçada per l'homogeneïtzació del paisatge mediterrani, la fragmentació dels espais oberts i les alteracions derivades de certes activitats urbanes. 

Invertir la mirada davant del territori, fixant-se primer en la infraestructura verda com una xarxa ambiental i social estratègicament planificada serà un dels punts tractats a l'Avanç del PDU que s'obriran al debat i a la participació.

En aquest cas, tot i que és obert, el debat s'adreça a coneixedors de cadascun dels temes i la inscripció prèvia és obligatòria i es realitzarà a través del propi Col·legi d'Ambientòlegs.