Passejades metropolitanes

Les passejades metropolitanes han divulgat el Pla director urbanístic metropolità de manera més lúdica a través d’un únic itinerari guiat pel Besòs.

Passejades metropolitanes

Les passejades metropolitanes han divulgat el Pla director urbanístic metropolità de manera més lúdica a través d’un únic itinerari guiat pel Besòs. Durant la visita, l’equip redactor del PDUM va explicar els diferents elements que componen la proposta del Pla.

S'ha fet un recorregut guiat, accessible per a persones amb qualsevol diversitat funcional, i oferia servei de cangur i de llengua de signes. L’itinerari, d’una durada aproximada de dues hores i mitja, va incloure parades puntuals, moments que els tècnics redactors aprofitaven per fer les explicacions corresponents de la proposta del Pla.