Pacte per la Mobilitat

El 12 de desembre, el Pacte per la Mobilitat de Barcelona ha celebrat una jornada sobre l'Avanç del PDU metropolità. Aquest organisme és un espai de participació i de diàleg format per associacions i entitats de Barcelona i administracions i organismes locals i supramunicipals, que actua com a fòrum participatiu entorn del model de mobilitat i per a un espai públic de qualitat i una ciutat saludable.

Tipus: Debats amb col·legis professionals i centres de recerca
Data: 12-12-19 
Lloc:
Àrea d'Ecologia Urbana de l'Ajuntament de Barcelona (av. Diagonal, 240, 08018 Barcelona) 
Municipi: Barcelona
Gestió i coordinació: AMB (equip PDU i Oficina Tècnica de Gerència) i Paisaje Transversal 
Imatge i enregistrament: La Creativa
 • Programa
  16.45 h Acollida

  17.00 h Presentació de la sessió a càrrec de Jordi Sánchez, vicepresident de l'Àrea de Desenvolupament de Polítiques Urbanístiques de l'AMB.

  17.10 h Presentació dels continguts de l'Avanç del PDU metropolità a càrrec de Josep Maria Carreras, director de l'Àrea de Desenvolupament de Polítiques Urbanístiques de l'AMB.

  17.30 h Exposició dels objectius i propòsits del PDU metropolità relacionats amb la mobilitat, a càrrec de Javier Ortigosa, tècnic del Servei de Redacció del Pla Director.

  18.00 h Debat obert amb la participació del públic

  19.00 h Tancament, a càrrec d'Adrià Gomila, director de Serveis de mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona.
 • Relat
  La sessió ha comptat amb la participació de 28 persones representants del Pacte per la Mobilitat i s'ha desenvolupat en tres parts: una presentació dels continguts del Pla director urbanístic (PDU), una exposició sobre mobilitat i un debat obert entre els participants. Jordi Sánchez, vicepresident de l'Àrea de Desenvolupament de Polítiques Urbanístiques de l'AMB, ha estat l'encarregat de donar la benvinguda als assistents i presentar la jornada. 

  Josep M. Carreras, director de l'Àrea de Desenvolupament de Polítiques Urbanístiques de l'AMB, ha fet una exposició sobre els grans objectius, les determinacions i els elements estructurals del PDU, i ha remarcat que és un nou instrument de planejament que actuarà sobre un territori ja consolidat, amb voluntat de propiciar un desenvolupament sostenible que integri la diversitat territorial.

  Javier Ortigosa, tècnic del Servei de Redacció del Pla Director, ha explicat els reptes i propòsits en matèria de mobilitat. Des d'una visió ecosistèmica, ha anat desgranant els diferents elements que en formen part: les xarxes viàries i de transport públic, les infraestructures de gran capacitat, la connectivitat, els nodes i les centralitats... Ha incidit que la xarxa viària actualment estructura l'àrea i la regió metropolitana amb un model de mobilitat principalment basat en el cotxe, mentre que el Pla director fa una proposta de mobilitat diversa (transport públic, mobilitat activa...), basada en l'accessibilitat i la connectivitat d'un territori policèntric i no radial.

  A continuació s'ha obert el debat entre els assistents. Els temes que s'han tractat van des de la defensa de la capil·laritat del transport privat, especialment quan suposa un mitjà de treball, a les noves tecnologies que també impactaran sobre la mobilitat. El col·lapse de les vies a causa del trànsit de llarg recorregut de mercaderies, el nivell de contaminació de les emissions, el corredor mediterrani, la connexió de Barcelona i de l'àrea metropolitana amb els territoris de proximitat, la gestió i l'equilibri entre un desenvolupament econòmic necessari i la sostenibilitat... són algunes de les preocupacions expressades.

  En resposta, Josep M. Carreras i Javier Ortigosa han valorat un model amb diverses centralitats per tal de repartir l'activitat del territori, les infraestructures de mobilitat en malla (no radials) i amb una bona integració urbana que trenqui barreres i discontinuïtats actuals, una xarxa estructuradora i cohesionadora o la necessitat de reforçar els corredors ferroviaris, preveient que els serveis regionals i de rodalia són els que més hauran de créixer en els propers anys.

  Finalment, el tancament de la sessió ha estat a càrrec d'Adrià Gomila, director de Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona. 
 • Materials relacionats