Xarxa d'experts

Una xarxa amb més de 500 experts és la base tècnica fonamental per fer possible la redacció del Pla director urbanístic metropolità (PDU). Aquest recull de coneixement, la interpretació dels nous paradigmes i la reflexió col·lectiva i participativa es fan en diversos espais de treball, com els workshops, les taules temàtiques i les diferents comissions de seguiment.

Persones (542)

Mostrar més