Albert Catalán Tatjer

Estudiant de matemàtiques i informàtica AMB (fins juliol 2020)
Albert Catalan
Estudiant de matemàtiques i enginyeria informàtica de 4t curs.
Ha col·laborat amb projectes de recerca amb el departament d'electrònica de la UB.
El maig del 2019 s'incorpora a l'equip del Pla Director com a desenvolupador Python per a l'automatització i optimització de processos.

On ha participat

Equips de treball