Anna Zahonero Xifré

Biòloga
Anna Zahonero Xifré
Biòloga i paisatgista (MAP-UPC)
Professora / Coordinadora. Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori - UPC / Màster Paisatgisme - UPC (MBLANDARCH)

Professora del DUOT-UPC des de 2001 desenvolupant les tasques de docència en l'àmbit del Paisatgisme en la UPC, principalment, i les de recerca al CRPP_ UPC . Des del 1993 desenvolupa la seva activitat professional al voltant de l'estudi i la projectació del paisatge i el medi ambient. Destaquen els projectes sobre la inserció paisatgística i ecològica de determinats usos sobre territoris amb fortes preexistències, la elaboració d'estudis i informes ambientals  i la redacció de projectes de paisatge  que prenen com a base projectual els processos ecològics, com ara el projecte del corredor ecològic del Parc de l'Alba de Cerdanyola del Vallès (2012) o la Documentació ambiental del POUM St.Jaume de Llierca (Menció Premi Urbanisme de Catalunya, 2016).

On ha participat

Equips de treball
Comissions