Antoni Alarcón Puerto

Biòleg Director. Zoo de Barcelona
Antoni Alarcón
Antoni Alarcón va ser gerent del Consorci del Besòs. Per altra banda treballa en diferents temes metropolitans com ara la redacció del Pla especial del Parc de Natural de Collserola. Ha treballat a Barcelona Regional, on ha dirigit i coordinat diferents estudis, on destaquen per la seva rellevància el projecte de recuperació del tram final del riu Besòs, els projectes vinculats al Zoo de Barcelona, la remodelació del front litoral del Besòs i altres treballs, tots ells vinculats a la planificació territorial i a la recuperació urbana. Ha participat en la redacció del Pla Territorial de la Regió Metropolitana de Barcelona. Anteriorment ha treballat a la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, en la gestió de la costa metropolitana i en la planificació dels rius Llobregat i Besòs. Ha participat com a representant de diferents administracions, en esdeveniments internacionals com ara  la Cimera de Río de Janeiro el 1992, tant a la CNUMAD com en el Fòrum Global 92 de les Organitzacions no Governamentals; a les reunions preparatòries, a la firma i seguiment de la Carta d'Aalborg; a la Cimera de Johannesburg el 2002, entre d'altres.