Eduard Saurina Maspoch

Advocat Coordinador de l'Oficina Tècnica de Gerència (fins març 2018). AMB
Eduard Saurina
Fou el Coordinador general de l'Oficina de Gerència de l'AMB. En l'àmbit PDU formo part de la Comissió de Direcció tècnica i del  Consell de Redacció de la col·lecció Quaderns.
Entre 2005 i 2010 Gerent del Consorci IERMB. Abans vaig treballar com a Coordinador de Relacions Institucionals a la Mancomunitat de Municipis i com a Coordinador d'administració i finances de l'Associació internacional METROPOLIS.
Llicenciat en Dret UB - Abat Oliba i MBA d'ESADE amb intensificació en Finances i Direcció Estratègica. Tècnic Superior d'Administració Local, funcionari de carrera a l'AMB.