Francesc Belver i Vallés

Primer tinent d'alcalde Aj. de l'Hospitalet de Llobregat Representant Aj. de l'Hospitalet de Llobregat. AMB
Fracesc Belver i Vallés