Jacob Cirera Val

Ambientòleg AMB
Jacob Cirera
Nascut a Barcelona l'any 1980, és Llicenciat en Ciències Ambientals per la Universitat de Girona i Màster en Aplicació dels Sistemes d'Informació Geogràfica i la Teledetecció a la Gestió del Territori per l'Institut Català de Tecnologia. La seva experiència laboral, en les empreses TECNOMA, Barcelona Regional i actualment el Servei de redacció del PDU de l'AMB, s'ha centrat en el tractament dels aspectes ambientals en el planejament urbanístic, i en especial en aquells relacionats amb l'avaluació ambiental estratègica, el verd urbà, el medi natural i el metabolisme urbà. Exerceix de docent a la Universitat Oberta de Catalunya, en el màster "Ciutat i Urbanisme" (especialització: Ciutat i territoris sostenibles).