Jordi Bordanove i Richart

Biòleg Coordinador de Serveis de Promoció i Conservació de l'Espai Públic. AMB
Jordi Bordanove
Llicenciat en Ciències Biològiques. Universitat de Barcelona. 1991

Postgrau "Gestió de projectes i manteniment d´espais verds". Universitat Politècnica de Catalunya. 1.999

Organitzador, ponent i participació a diferents jornades, congresos i cursos relacionats amb la infraestructura verda així com també participació en diferents publicacions, estudis i projectes.

Des del 1993 treballo en la redacció de projectes, la realització d'obres de millora i la gestió d'infraestructura verda.   

Actualment sóc Coordinador de Serveis de Promoció i Conservació de l'Espai Públic de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

On ha participat

Equips de treball
Comissions