PRESENTACIÓ D'AL·LEGACIONS AL PDUM

Fins al 30 d’octubre de 2023 tens temps per fer al·legacions.

Per tal de garantir els drets d’informació i de participació en els processos urbanístics de planejament, l’AMB ha establert un període d’informació pública del Pla Director Urbanístic metropolità, que s’iniciarà quan es publiqui l’acord d’aprovació inicial del pla al butlletí oficial de la província de Barcelona i s’estendrà fins el 30 d’octubre de 2023 .

Durant el període d’informació pública del Pla Director Urbanístic metropolità, la ciutadania en general i qualsevol entitat jurídica en particular, té dret a consultar, informar-se i presentar al·legacions.

L’AMB properament posarà a disposició de la ciutadania diferents eines per consultar el document aprovat inicialment.