Persones (550)

 • Joan Passola Vidal

  Cap del Servei Territorial d'Urbanisme de l'Àrea Metropolitana de Barcelona

  DG d'Ordenació del Territori i Urbanisme. Generalitat de Catalunya

 • Josep Armengol i Tatjé

  Arquitecte-Urbanista

  Subdirector General d'Actuacions Urbanístiques Departament de Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori. Generalitat de Catalunya

 • Josep Maria Torrents Abad

  Cap de Servei de Plans i Programes

  DG de Polítiques Ambientals i Medi Natural. Generalitat de Catalunya

 • Josep Martí Bosch

  Cap del Servei de Planejament i Disseny

  DG d'Infraestructures i Mobilitat. Generalitat de Catalunya

 • Josep Ramon Ferragut Muxi

  Arquitecte

  Responsable de la coordinació del planejament general metropolità. Generalitat Catalunya

 • Maria Rosa Vilella Gassiot

  Arquitecta

  Sub-directora general d'Estratègies Territorials i Coneixement Generalitat Catalunya

Següent
7