"A les ciutats hi trobem múltiples centralitats"

Les ciutats s'han d'analitzar a diferents escales. Les podem mirar en un conjunt més ampli (upscale) o amb més detall (downscale). Per exemple, amb un punt de vista upscale trobem que la majoria de les ciutats formen part d'una regió amb moltes altres ciutats, i creen un sistema de centralitats. D'altra banda, si les mirem downscale, a escala de ciutat, trobem altres centralitats, com poden ser l'aeroport, el districte de negocis, la ciutat medieval, la zona universitària, etc.

Si ens centrem en Barcelona, aquesta teoria no es veu gaire reflectida, ja que és una ciutat molt compacta, com un centre continu i eficient. Això és perquè és una de les ciutats amb més densitat de població del món.