"Cal retornar la ciutat al ciutadà"

Xavier Teixidor, cap de Serveis Territorials de l'Ajuntament de Begues

És difícil abordar la problemàtica de l'habitatge aïlladament des de l'urbanisme, ja que l'urbanisme planifica, però no disposa de les inversions necessàries per actuar de manera eficient sobre aquesta qüestió.

L'urbanisme és imprescindible per planificar les reserves dels sòls i programar el desenvolupament dels espais per tal de retornar la ciutat al ciutadà. Cal planificar amb la suficient previsió els espais on canalitzar transformacions de canvi, on recuperar la dignitat d'aquells espais malmesos per la invasió desordenada d'activitats sense planificació i, d'aquesta manera, retornar la ciutat al ciutadà. 

S'ha de promoure la rehabilitació dels habitatges perquè millorar l'eficiència de les llars, i alhora preservar el nostre patrimoni perquè arreli en el ciutadà el sentiment de pertinença envers el seu barri.