"El PDU ha de fer front a les grans revolucions: la globalització, el canvi climàtic i les noves tecnologies."