"El PDU haurà de tenir en compte les preexistències i concretar criteris"

El Pla director urbanístic no es centrarà exclusivament en les expropiacions perquè aquestes es concreten en el sòl urbà, un teixit molt més fi, més concret però si que haurà de proporcionar els criteris.  A què ens afrontarem? Com ens afrontarem? Com ho valorarem?