"El posicionament de l'AMB vers la Unió Europea"

Entre els anys 2004 i 2005 es van realitzar diversos treballs en què s'analitzava el posicionament de la regió metropolitana de Barcelona en comparació amb les principals regions metropolitanes de la Unió Europea. L'anàlisi es feia segons una classificació de les funcions econòmiques de les aglomeracions en tres dimensions: ciutat-esbarjo, ciutat-seu i ciutat-innovació. Cadascuna d'aquestes funcions es va mesurar amb un conjunt d'indicadors tant de resultats com de potencial.

Els resultats de Barcelona eren bons en ciutat-esbarjo, fluixos en ciutat-innovació i decebedors en ciutat-seu. Una dècada després, i amb els efectes de la crisi econòmica vigents, cal veure com ha evolucionat el posicionament de Barcelona i de les altres ciutats. L'estudi ha hagut d'actualitzar els indicadors disponibles, però permet fer una comparativa amb la situació de fa una dècada, i obté resultats consistents amb els obtinguts en aquell moment.

El resultat actual ens mostra un avenç en ciutat-esbarjo, una millora substancial en ciutat-innovació i, per contra, cap avenç en ciutat-seu. Aquesta evolució ha de suposar implicacions per a la planificació estratègica.