"El posicionament de l'AMB vers la Unió Europea"

Entre els anys 2004 i 2005 es van realitzar diversos treballs a on s'analitzava el posicionament de la regió metropolitana de Barcelona en comparació a les principals regions metropolitanes de la Unió Europea. L'anàlisi es feia sota una classificació de les funcions econòmiques de les aglomeracions en tres dimensions: ciutat-esbarjo, ciutat-seu i ciutat innovació. Cadascuna d'aquestes funcions es mesura amb un conjunt d'indicadors tant de resultats com de potencial.

Els resultats de Barcelona eren bons en ciutat-esbarjo , fluixos en ciutat-innovació  decebedors en ciutat-seu. Una dècada després,  i amb els efectes de la crisi econòmica vigents, cal veure com ha evolucionat aquest posicionament de Barcelona i de les altres ciutats. L'estudi ha hagut d'actualitzar els indicadors disponibles però permet fer una comparativa amb la situació de fa una dècada, i obté resultats consistents amb els obtinguts en aquell moment.

El resultat actual ens dóna un avenç en ciutat-esbarjo, una millora substancial en ciutat-innovació i per contra cap avenç en ciutat-seu. Aquesta evolució ha de suposar implicacions per a la planificació estratègica.