"El problema de l'habitatge és que s'afronta amb un pla d'emergència habitacional"

Ricard Pié, arquitecte, catedràtic emèrit de la UP i director de l'Institut Interuniversitari "Hàbitat, Turisme i Territori"

Actualment hi ha un canvi de paradigma de la ciutat, on passem d'un model metropolità que anava disgregant i expulsant les activitats del centre, a una ciutat que es torna a reconcentrar i diversificar.

Per afrontar el problema de l'habitatge a l'àrea metropolitana de Barcelona cal un pla d'emergència habitacional immediat i per als propers 10 anys, que permeti l'accés a l'habitatge no només a aquells segments de la població que pertanyen als teixits socioeconòmics més vulnerables, sinó també a d'altres, com els joves en edat d'emancipació o la gent gran.

Ha finalitzat el període d'expansió de la ciutat: en els anys vinents ja no se'n modificarà la forma física, sinó els usos que s'hi produeixen i la gestió que se'n fa.