"És l'hora de fer una proposta urbanística innovadora"

Els espais oberts són uns dels elements més estratègics de l'àmbit metropolità. La qualitat ambiental i social d'aquest territori depèn d'una bona planificació d'aquests espais. Per tant, és hora de fer una proposta urbanística innovadora, fruit del coneixement que tenim, basant-nos en una necessària transversalitat disciplinària, on l'ecologia aplicada sigui un dels pilars, amb la comprensió de la matriu territorial i de la complexitat dels ecosistemes que el conformen, així com dels nous canvis socials que s'han esdevingut a la nostra societat. Cal la implicació de tots els agents, polítics, societat civil professionals...en definitiva, hauríem d'aconseguir sumar les aportacions de tota la ciutadania.

Aquesta planificació no pot encotillar aquests espais; cal una regulació flexible i adaptable als canvis socials i temporals, tot garantint-ne la preservació tant pel que fa a qualitat ambiental com a biodiversitat. És necessària una bona gestió i, tot i que tenim força experiència en aquest camp, s'han de buscar nous mecanismes i confiar en les eines com la sensibilització i l'educació per tal de protegir aquests espais.