"L'aplicació de les càrregues urbanístiques haurien de tenir un reflex metropolità"