"L'excessiva densitat, la contaminació atmosfèrica i la recollida d'aigües pluvials són els principals problemes ambientals"

Joan Pinyol, director de Medi Ambient de l'AMB

L'àrea metropolitana de Barcelona és la ciutat més densa d'Europa. Aquesta alta densitat urbana, juntament amb la contaminació atmosfèrica provocada sobretot per la mobilitat, i finalment la manca de recursos per a una recollida eficient de les aigües residuals, especialment les aigües pluvials en els municipis que envolten la ciutat de Barcelona, són els problemes ambientals principals que ha d'afrontar l'àrea metropolitana de Barcelona.

Estudis realitzats demostren que, com a conseqüència del canvi climàtic, la temperatura mitjana augmentarà 2 graus en els 50 anys vinents. Això comportarà més problemes de salut per a la ciutadania, més consum energètic i un impacte sobre la vida natural del nostre entorn.

Cal mitigar els problemes que suposa el canvi climàtic, com l'augment de la temperatura, la consegüent pujada del nivell del mar i la irregularitat de les precipitacions relacionades amb episodis de sequera més llargs, que causaran efectes sobre la infraestructura de drenatge de les ciutats i a la disponibilitat de recursos hídrics.